ОГЛАС бр. 21/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА-ТИПИЗИРАНИ ТЕЗГИ (КУЌАРКИ )

ОГЛАС бр. 21/2023
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА-ТИПИЗИРАНИ ТЕЗГИ (КУЌАРКИ )

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава за следната намена:
Оглас тука …