ОГЛАС за издавање под закуп на тезги за продажба на сувенири

По повод Новогодишните и Божиќните празници, ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД издава под закуп тезги за продажба на Новогодишни украси на плоштадот Крушевска Република (кај Стариот Чинар)
Лицата заинтересеирани за изнајмување на тезги да се пријават најдоццна до 02.12.2020 година во административните простории на ЈП Градски Пазар Охрид
Дополнителни информации можат да се добијат во просториите на ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД на Булевар Туристичка бб или на телефон 046/266-600

ОГЛАС – PDF