ОГЛАС За продажба на расходовани метални тезги

ЈП Градски Пазар Охрид, врши продажба на расходовани метални тезги, поставени на отворениот Зелен Пазар на Бул. Туристичка бр. 79.
По Одлука на Управниот Одбор на ЈП Градски Пазар Охрид бр. 02-117/7 од 14.02.2020 година, ЈП Градски Пазар ќе врши оттуѓување на расходовани метални тезги и тоа:

-Комплетни метални тезги за расходовање по цена од 2.000,00 денари/парче
-некомплетни метални тезги за расходовање по цена од 10,00 денари /кг

Продажбата ќе се врши од 02.03.2020 до 06.03.2020 година , во стариот отворен Зелен Пазар од 08.00 до – 14.00 часот

Превземи оглас