Соопштение – издавање под закуп тезги за продажба на Новогодишни украси на полоштадот Крушевска Република

По повод Новогодишните и Божиќните празници, ЈПГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД издава под закуп тезги за продажба на Новогодишни украси на полоштадот Крушевска Република (кај Стариот Чинар)
Лицата заинтересирани за изнајмување на тезгите да се пријават најдоцна до 29.11.2019 година во административните простории на ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД.
Дополнителни информации можат да се добијат во просториите на ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД на Бул. Туристичка бб или на тел. 046/266-600.

СООПШТЕНИЕ – PDF

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД
ДИРЕКТОР
Кристина Крлеска Деспотоска