ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

Договорниот орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од набавка од мала вредност на градежни материјали

Предмет на набавка се Градежни материјали.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ (превземете овде)

ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА (превземете овде)