Тендер за набавка Електрични алати, ситен алат и потрошен материјал

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Предмет на договорот за јавна набавка:
Електрични алати, ситен алат и потрошен материјал
Барање за прибирање понуди – (преземи PDF)