Извештај од работењето и остварените резултати за период од 01.07.2018 – 30.09.2018

Извештај од работењето и остварените резултати за период од 01.07.2018 – 30.09.2018 (преземи PDF документ)