ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА – ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ

8/2018  ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА – ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ (преземи)