КОНТАКТ

Адреса:
Булевар Туристичка 79
6000, Охрид
Македонија

тел.  +389 46 266 600

contact@gradskipazarohrid.mk

За било какви прашања, критики или сугестии, контактирајте со Нас преку контакт формуларот и нашиот тим ке одговори на вашето барање во најкраток временски рок.