ОГЛАС По повод Новогодишните и Божиќните празници, ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД издава под закуп тезги за продажба на Новогодишни украси на полоштадот Крушевска Република

Врз основа на Одлуката бр. 02-632/4 донесена од страна на Управниот Одбор на ЈП Градски Пазар Охрид, на ден 01.12.2023г., В.Д Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид обајвува:

ОГЛАС

По повод Новогодишните и Божиќните празници, ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД издава под закуп тезги за продажба на Новогодишни украси на полоштадот Крушевска Република (кај Стариот Чинар)
Лицата заинтересирани за изнајмување на тезгите да се пријават најдоцна до 04.12.2023 година во административните простории на ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД.
Дополнителни информации можат да се добијат во просториите на ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД на Бул. Туристичка бб.

ЈП Градски Пазар Охрид
В.Д Директор
Александар Попоски