Oглас бр. 11/2023 за прибирање на пријави за користење на простор и продажен пункт – типизирана куќарка за продажба на храна и сувенири

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација и урбана опрема за комерцијално користење, сместен во соодветен продажен пункт. Просторот и урбаната опрема се издава за следната намена:

1. Простор и урбана oпpeмa – продажен пункт со намена продажба на храна и сувенири

Локација: Кеј Македонија

Оглас тука …