Известување во Врска со Оглас 05 2023

Известување во врска со оглас 05 2023
Почитувани во Прилог следува Упатство за користење на интернет страната за аукции.
Со Ваше најавување на веб страната http://www.eaukcijaohrid.mk можете да проверите кога е закажана аукцијата во точно определен рок.
Симнете го Упатството тука…