ОГЛАС бр. 6/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА СУВЕНИРИ

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава за следната намена:

1. Урбана oпpeмa за продажба на сувенири – 10 локации

Стар град – Варош
Локациите за продажба на сувенири се наоѓаат:
• на патеката од Самоилова Тврдина кон Плаошник- вкупно 5 локации – 1, 2, 3,4 и 5
• пред влезот во “Плаошник” – вкупно 4 локации – 6, 7, 8 и 9
• пред влезот на “Анфитеатар”- вкупно 1 локации – 10
ОГЛАС ТУКА….