Поништување на Оглас 4/2023

ПОНИШТЕН ОГЛАСОТ БР. 4/2023 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

ЈП Градски Пазар Охрид ги известува граѓаните дека ОГЛАСОТ БР. 4/2023 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА, објавен на 11.04.2023 година СЕ ПОНИШТУВА согласно заклучокот и одлуката на УО на ЈП Градски пазар Охрид.

Граѓаните кои поднеле пријави ќе бидат телефонски известени за периодот кога ќе  може да ги подигнат документите со  кои аплицирале.

 

                                                                                                                 ЈП Градски Пазар Охрид

                                                                                                                          В.Д     Директор

                                                                                                                      Александар Попоски