ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР-Охрид издава под закуп продажно место-тезга

О Г Л А С

 ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР-Охрид издава под закуп продажно место-тезга за продажба на земјоделски производи, продажно место-тезга за продажба на јајца, продажно место-тезга за продажба на млеко и млечни производи и плац пред дуќан во Новиот Затворен пазар.

Огласот можете да го преземете овде…